Montáže hromosvodů

Blesk je velkolepý přírodní jev, který se při bouřkách v České republice objevuje velmi často a tak intenzivně, že způsobuje nejen značné škody na majetku , ale může ohrozit i lidský život.

Hlavním úkolem hromosvodní ochrany je zejména zabránit vzniku požáru a případného následného výbuchu, dále vzniku mechanických škod a ochránit osoby a zviřata uvnitř staveb a v jejich blízkosti.

 

ZÁKLADNÍ ČÁSTI HROMOSVODU

JÍMACÍ ZAŘÍZENÍ - slouží k ochraně objektu před přímým úderem blesku. Toto zařízení jímače a jímacího vedení lze nahradit stávajícími kovovými střechami, zábradlím a jinými kovovými předměty na střeše jako náhodných jímacích zařízení.
 

SVODY - slouží k vodivému připojení jímacího zařízení na uzemnění. Mají za úkol spolehlivě svést zachycený blesk do země co nejkratší cestou tak, aby se zamezilo nebezpečným přeskokům do kovových hmot v objektu. Svody můžeme vytvořit jako vnější nebo skryté.Kovových konstrukcí umístěných na objektu lze využit jako náhodných svodů, vyjímečně též konstrukcí procházejících objektem.
 

UZEMNĚNÍ - je zařízení pro přechod blesku do země. Je sestaven ze zemničů a zemnícího vedení. Navzájem a trvale spojená uzemnění objektu tvoří uzemňovací soustavu. Zemnič je vodivé těleso uložené do země nebo do betonu tak, aby vytvořilo vodivé spojení se zemí. Strojený zemnič je zemnič záměrně zřízený k uzemnění, náhodný zemnič je vodivý předmět uložený trvale v zemi nebo v betonu, který byl vybudován k jinému účelu než k uzemnění a je použitý jako zemnič.

 

Provádíme/ zajišťujeme:

REVIZE HROMOSVODŮ: zajistíme revize hromosvodů všech typů, zhotovení revizní zprávy pro všechny druhy objektů
 

MONTÁŽE HROMOSVODŮ: montáže klasických hromosvodů na všech typech budov – vždy v souladu s normami.
 

AKTIVNÍ HROMOSVODY: montáže a revize aktivních hromosvodů


NEPODCEŇUJTE ochranu vašeho domu! Je alarmující, kolik domů má nekvalitní a nefunkční hromosvody, nebo dokonce nemá žádné!  Funkčnost hromosvodů patří meziu jeden z hlavních faktorů v případě pojistné události a může se stát důvodem, že pojišťovna odmítne plnění. 

Potřebujete instalovat, opravit nebo zkontrolovat hromosvod? Zavolejte nám ! Zakázky realizujeme především v regionech Opava, Ostrava, Havířov a okolí. 

Největší centrum střech v regionu

články

Firma Okna Střechy Šupík v roce 2012 otevřela v Kravařích největší showroom střechy v regionu Opava. Na ploše 100m2 si můžete prohlédnout a osahat všechny typy krytin a okapů. Máme vystavené krytiny a okapy různých značek.

Celý článek

Podívejte se do našich dílen

články

Používané nářadí a materiály se snažíme volit co možná nejkvalitněji, nejen aby měli pokrývači a klempíři jednodušší práci, ale také, aby jejich výsledná práce byla do detailu kvalitně odvedena.

Celý článek