Střešní fóliový systém FATRAFOL

obr.jpg

Fatra, a.s. patří mezi významné zpracovatele plastů (PVC, PO, PP a PET). Fatra je nedílnou součástí plastikářského průmyslu v ČR a střední Evropě. V roce 2009 za výrobky a služby utržila téměř 81 milionu EUR a více jak polovina produkce směřovala na zahraniční trhy.

Střešní fóliový systém FATRAFOL-S je určen pro vytváření povlakových střešních krytin všech typů budov s plochou nebo šikmou střechou na stavbách obytných, veřejných, správních, průmyslových, zemědělských, sportovních apod.

Naše střešní fólie a systém jsou pro všechna konstrukční řešení rovných a mírně šikmých střech, t.j. pro střechy jednoplášťové i dvouplášťové, větrané i nevětrané, s tepelně izolační vrstvou pod i nad krytinou, sklonité i bezespádé a pro střechy nepochůzné, pochůzné, pojížděné, s násypem kameniva nebo zeminy, se zahradní úpravou, zavodněné apod. Střešní fólie sytému FATRAFOL-S podle typu hydroizolační fólie může být kladena na všechny běžné podklady a to jak u novostaveb, tak při opravách, rekonstrukcích a modernizacích starších objektů.

 

Přednosti střešních hydroizolačních fólií FATRAFOL

 • Vynikající odolnost povětrnostním vlivům
 • Strukturní pevnost a odolnost proti mechanickému namáhání
 • Velmi dobrá chemická odolnost agresivním vlivům ovzduší
 • Vysoká propustnost pro vodní páry
 • Odolnost proti prorůstání kořenů rostlin
 • Vynikající svařitelnost
 • Minimální přitížení nosné konstrukce střechy
 • Minimální požární zatížení objektu
 • Hygienická a ekologická nezávadnost

 

Střešní hydroizolační systém FATRAFOL-S

 • hydroizolační fólie
 • tepelné izolace (Polystyren, )
 • doplňkových a pomocných materiálů

  

fatrafol_s.jpg

 

1. Střešní hydroizolační fólie FATRAFOL 810
2. Tepelná izolace (minerální vata)
3. Tepelná izolace (polystyren)
4. Podkladní textílie
5. Parotěsná zábrana
6. Trapézový plech

 

 

 Typy hydroizolačních střešních fólií:

 

FATRAFOL 810 - hydroizolace plochých a mírně šikmých střech

 

FATRAFOL 810 (810/V, 810 AA) je střešní fólie na bázi PVC-P vyztužená polyesterovou mřížkou. Odolává UV záření, může být vystavena přímým povětrnostním vlivům a má požární odolnost B ROOF T3.

 

Střešní fólie FATRAFOL 810 (810 AA) je vyrobena válcováním a laminací, FATRAFOL 810/V vícenásobnou extruzí. FATRAFOL 810 AA má zvýšenou požární odolnost.

 

Střešní fólie FATRAFOL 810 (810 AA) je určena především k provádění jednovrstvých povlakových krytin plochých střech, mechanicky kotvených k podkladu, bez zátěžové vrstvy.

 

FATRAFOL 810 je možno použít i pro střechy přitížené. Je-li sousední vrstvou fóliového povlaku ve střešním plášti pěnový polystyren nebo prvek s asfaltu, musí být přímému styku s nimi zabráneno separační vrstvou z textilie ze syntetických vláken o plošné hmotnosti nejméně 300 g/m2. Při použití lehčeného polystyrenu lze provést separaci fólie též skleněným rounem o plošné hmotnosti nejméně 120 g/m2

 

FATRAFOL 810 nesmí být použit jako hydroizolační vrstva v jakýchkoliv stavebních konstrukcích obsahujících dehty.

 

 

FATRAFOL 804 - střešní fólie na členité povrchy a detaily

 

Střešní fólie FATRAFOL 804 (804 AA) je střešní nevyztužená fólie na bázi PVC-P. Fólie odolává UV záření a může být vystavena přímým povětrnostním vlivům. FATRAFOL 804 AA má zvýšenou požární odolnost. Obě výrobní varianty popisuje tento technický list dále jako FATRAFOL 804.

 

Střešní fólie FATRAFOL 804 (804 AA) je určen zejména jako doplněk vyztužených střešních fólií FATRAFOL pro členité povrchy střech a k opracování detailů. Fólie v tloušťce 1,5 mm je určena pouze k opracování detailů, není vhodná pro použití jako celoplošná, mechanicky kotvená povlaková krytina.

 

Je-li sousední vrstva fóliového povlaku ve střešním plášti pěnový polystyren nebo prvek z asfaltu, musí být přímému styku s nimi zabráněno separační vrstvou z technické textilie ze syntetických vláken o plošné hmotnosti nejméně 300 g/m2. Při použití lehčeného polystyrenu lze provést separaci fólie také skleněným rounem o plošné hmotnosti nejméně 120 g/m2.

Fólie nesmí být použita jako hydroizolační vrstva v jakýchkoliv stavebních konstrukcích obsahujících dehty.

 

 

FATRAFOL 807 - střešní fólie pro renovace asfaltových střech

 

Střešní fólie FATRAFOL 807 (807/F, 807 AA) je fólie na bázi PVC-P s podkladní vrstvou z netkané PES textilie. Fólie odolává UV záření a může být vystavena přímým povětrnostním vlivům.

 

Střešení fólie FATRAFOL 807 (807/F, 807 AA) má jeden okraj fólie ponechán bez netkané textilie pro umožnění podélného spojování pásů. FATRAFOL 807/F má podkladní netkanou textili přes celou šířku pásu. FATRAFOL 807 AA má zvýšenou požární odolnost.

 

Střešní fólie FATRAFOL 807 (807/F, 807 AA) je určen zejména pro sanace starých asfaltových povlakových krytin plochých střech. Hlavní použití fólie je pro systémy lepené. Spodní strana fólie, která je opatřena textilní podložkou, je vhodná pro styk s bitumeny.

 

 

FATRAFOL 818/V (818/V-UV) - hydroizolační fólie pro zelené střechy, střechy s násypem a dlaždicemi

 

FATRAFOL 818/V (818/V-UV) je určen k provádění jednovrstvých povlakových krytin plochých střech přitížených kamenivem, provozní nebo vegetační vrstvou.

 

FATRAFOL 818/V

FATRAFOL 818/V není dlouhodobě odolný UV záření, zatěžovací vrstva proto musí zabezpečovat trvalou ochranu fólie proti přímému působení povětrnostních vlivů. Pro opracování úseků, kde bude fólie vystavena povětrnosti, je nutno použít fólii FATRAFOL 818/V-UV nebo FATRAFOL 810.

 

FATRAFOL 818/V-UV

FATRAFOL 818/V-UV je dlouhodobě odolný vůči UV záření, fólie je proto určena především pro aplikace, kde nelze v celé ploše střešního pláště zajistit ochranu proti přímému působení povětrnostních vlivů, jako je např. dlažba na podložkách. FATRAFOL 818/V-UV může být použit i  k opracování atik. Pro opracování prostupů a jiných členitých detailů vystupujících ze střešního pláště je vhodné použít detailovou fólii FATRAFOL 804.

 

 

FATRAFOL 814 - střešní fólie na pochozí střechy, terasy a balkony

 

Střešní fólie FATRAFOL 814 je fólie na bázi PVC-P se zabudovaným skleněným rounem. Vrchní strana fólie je opatřena speciálním protiskluzovým dezénem. Fólie odolává UV záření a může být vystavena přímým povětrnostním vlivům.

 

Střešní fólie FATRAFOL 814 je určen pro hydroizolace teras obytných domů a balkonů jako vrchní pochozí vrstva. Fólie je dále vhodná pro vytváření pochozích chodníků na plochých střechách izolovaných fóliemi FATRAFOL.

 

Podle Vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 137 z 9. 6. 1998 střešní fólie FATRAFOL 814 splňuje podle ČSN 74 4507 požadavek na dosažení hodnoty součinitele smykového tření za sucha i za mokra v minimální hodnotě 0,6 u všech středních hodnot celého souboru a je tedy bez omezení vhodná pro pochozí části staveb užívaných veřejností.

 

Střešní fólie FATRAFOL 814 nesmí přijít do styku s organickými rozpouštědly všeho druhu a jinými chemikáliemi, u nichž není zaručena netečnost k materiálu, např. s acetonem, benzínem, fenolem, naftou, oleji všeho druhu, nitrolaky, estery, ketony a aromatickými uhlovodíky.

 

 

FATRAFOL P918 - Střešní fólie na bázi TPO (termoplastické polyolefiny)

 

FATRAFOL P 918 je střešní hydroizolační fólie na bázi termoplastických polyolefinů (TPO) se zabudovaným skleněným rounem. Fólie odolává UV záření a může být vystavena přímým povětrnostním vlivům.

Fólie je výborně snášenlivá s asfaltem. TPO fólie FATRAFOL P 918 je vyroben vícenásobnou extruzí.

Fatrafol 918 je možno použít i pro střechy přitížené a střechy s vegetační vrstvou. Aplikovaná střešní krytina nepotřebuje žádnou údržbu a vyznačuje se dlouhodobou životností.

 

 • TPO hydroizolační fólie P 918 je vyztužená skleněným rounem
 • Fólie je možné položit přímo na bitumeny i polystyren bez separační podložky
 • Fólii je vhodná pro střechy : mechanicky kotvené, přitížené i zelené
 • Barva - šedá
 • Spojování fólií je možné svařováním
 • Pokládání a spojování lze provádět za teplot nad -5°C

Největší centrum střech v regionu

články

Firma Okna Střechy Šupík v roce 2012 otevřela v Kravařích největší showroom střechy v regionu Opava. Na ploše 100m2 si můžete prohlédnout a osahat všechny typy krytin a okapů. Máme vystavené krytiny a okapy různých značek.

Celý článek

Podívejte se do našich dílen

články

Používané nářadí a materiály se snažíme volit co možná nejkvalitněji, nejen aby měli pokrývači a klempíři jednodušší práci, ale také, aby jejich výsledná práce byla do detailu kvalitně odvedena.

Celý článek