Slovníček pojmů

Blokáda kliky

Součást okenního kování, který umožňuje blokování okenního křídla v otevřené nebo sklopné pozici, čímž zajišťuje, že při změně pozice neexistuje riziko náhodného vypadnutí křídla z rámu, blokáda kliky se nabízí ve standardu výrobků EUROCOLOR

5-komorový

Určení počtu komor profilu z kterého jsou vyrobeny okna PVC a které mají vliv na termoizolační, statické a akustické parametry okenních výrobků, nyní standardem na trhu jsou 5-komorové profily zajišťující optimální vlastnosti.

6-komorový

Určení počtu komor profilu z kterého jsou vyrobeny okna PVC a které mají vliv na termoizolační, statické a akustické parametry okenních výrobků, 6-komorové profily zajišťují zvýšenou energetickou úsporu a jsou ideálním řešením pro nízkoenergetické a pasívní stavebnictví.

Mikroventilace

Funkce a součást okenního kování, která zajišťuje ventilaci a stálou výměnu vzduchu, díky sklopení okenního křídla ve vhodné poloze bez nutnosti stálého otevírání a zavírání okna.

Izolační sklo

Jedna z nejdůležitějších, pokud ne nejdůležitější součást v okně, protože u většíny konstrukcí zabírá více než 70% celé plochy a má největší vliv na energetickou úsporu, zvukotěsnost, bezpečnost a komfort celého okna. Naše izolační skla jsou vyrobeny v nejnovější technologii spojování (bez střihání rámečku v rozích skla, což působí netěsnost) s použitím materiálu Hot-Melt – zaručující vysokou těsnost skla a zachování vlastností skla po dlouhá léta. Na trhu jsou dostupná izolační skla, která splňují rozmanité funkce mj.: energeticky úpsorné, zvukotěsné, bezpečnostní, protisluneční.

Body proti vloupání

Jedna z části okenního kování, která chrání kritická místa okna před pokusem o vloupání, okna EUROCOLOR ve standardní výbavě mají dva body proti vypáčení. Lze namontovat i dodatečné pojistky, díky čemuž okno může dosáhnout vyšší odolnosti proti vloupání, tzn. třídy WK1 nebo WK2.

Funkce Secustik

Patentovaný blokovací mechanismus v klice znemožňující manipulaci klikou z vnejší strany, kde při otočení kliky z uzavřené polohy do sklopné pokaždé bezpečnostní kolíky zapadnou do speciálních drážek v mechanismu, tímto způsobem vznikne typický slyšitelný zvuk pro větší bezpečnost.

Postupný výklop

Součást kování, která umožňuje nastavení křídla v jedné z mnoha pozicí, a tím dovoluje náležitě regulovat přítok čerstvého vzduchu přizpůsobeny potřebám uživatelů a povětrnostním podmínkám např. menší výklop v zimě, aby nevychladit místnosti a větší v létě, aby poskytnout dostatek čerstvého vzduchu.

Systém MD

Speciálně konstruované těsnění pro vybrané okenní systémy vytvořené ze třech vysoce kvalitních těsnění, zajišťující lepší tepelné a akustické parametry. Systém vlastní středové těsnění umístěné v okenním rámu, které tvoří tzv. suchou komoru, výhodnou pro dodatečnou ochranu kování před vodou. Systém MD je dostupný u modelů Duotherm, Energo+ a Energo+ PHZ.

Tepelná ochrana

Dům to je místo, kde travíme každou volnou chvíli, aby odpočinout od každodenního hluku a těšit se rodině. Komfort nám může zajistit náležitá tepelná ochrana, proto je tak důležitá správná volba oken, dveří a rolet, aby omezit co nejmenší ztráty energie. Je důležité, aby při nákupu mít na zřeteli mj. součinitel prostupu tepla (Uw) a rozvážit montáž dodatečného prvku tj. rolety, jelikož z provedených zkoušek je vidět, že díky uzavřené roletě můžeme zlepšit tepelnou ochranu až o 25%.

Certifikát pro pasívní domy

Certifikát potvrzující splnění příslušných požadavků pro stavbu budov, které se vyznačují dobrými izolačními parametry vnějších stěn (mj. okna a dveře) a využitím řady řešení, majících úkol minimalizovat spotřebu energie během exploatace. V nabídce EUROCOLOR systémem pro pasívní domy je systém ENERGO+ PHZ.

Trojsklo

Určení druhu izolačního skla využívaného u oken o následující stavbě: sklo – distanční rámeček – sklo – distanční rámeček – sklo, přesná stavba závisí na účelu. Na trhu existuje mnoho různých typů zasklení, a to: energeticky úsporné, zvukotěsné a bezpečnostní.

Stěnka KVS

Dodatečné těsnění umístěné v křídle pod sklem, které vylučuje vznik tepelných mostů a omezuje ztráty energie, je charakteristické pro energeticky úsporné systémy z profilů Rehau – Energetic, Energo+ a Energo+ PHZ.

Systém Termomodul

Oteplovací vložky vyrobeny ze speciální kompozice styroduru, umístěné ve vnitřních komorách okenních a dveřních profilů zlepšují tepelnou izolaci a zajišťují velmi dobré energeticky úsporné parametry. Oteplovací systém Termomodul mají ve své výbavě okna ENERGO+ a ENERGO+ PHZ.

Systém zesílených komor IVS

Speciálně konstruovaný a přihlášený ke patentování systém integrovaného zesílení, který se nachází v profilech Geneo, zajišťuje třídu proti vloupání WK2 bez využití dodatečných ocelových výztuží. Z profilů Geneo jsou vyrobeny okna ENERGO+ a ENERGO+ PHZ.

Středové těsnění

Přídavné těsnění na okenním rámu, které zajišťuje dodatečnou ochranu před hlukem a ztrátou tepla. Tento typ těsnění se nejčastěji využívá u všech energeticky úsporných systémů o zvýšených tepelně izolačních parametrech.

Součinitel Uw

Tento parametr se používá ve stavebnictví pro tepelné bariéry a především okna (z angličtiny window - okno) a určuje kolik tepla se ztratí přes okna za určených podmínek, když rozdíl mezi vnějším a vnitřních prostředím je 1 stupeň K. Čím nižší je hodnota součinitele prostupu tepla tím lépe okno chrání před ztrátou tepla. Tento parametr se určuje v W/(m2 *K).

Součinitel Ud

Tento parametr se používá ve stavebnictví pro tepelné bariéry, kterými jsou dveře (z angličtiny door - dveře) a určuje kolik tepla se ztratí za určených podmínek, když rozdíl mezi vnějším a vnitřních prostředím je 1 stupeň K. Čím nižší je hodnota součinitele prostupu tepla tím lépe dveře chrání před ztrátou tepla. Tento parametr se určuje v W/(m2 *K).

Součinitel Uf

Tento parametr charakterizuje prostup tepla profilů, ze kterých jsou vyrobeny okna nebo dveře (z angličtiny frame - rám ). Čím nižší je hodnota součinitele prostupu tepla rámu Ug, tím lépe profil chrání před ztrátou tepla a zlepšuje tepelné vlastnosti celého okna. Tento parametr se určuje v W/(m2 *K).

Součnitel Ug

Tento parametr charakterizuje prostup tepla izolačních skel (z angličtiny Glass - sklo) využívaných u oken lze jej popsat jako množství tepla, které ztrácí izolační sklo přes 1 čtverečný metr za určených podmínek, když rozdíl mezi vnějším a vnitřních prostředím je 1 stupeň K. Čím nižší je hodnota součinitele prostupu tepla skla Ug, tím lépe sklo chrání před ztrátou tepla a má větší vliv na zlepšení energetické úspory budovy. Na trhu lze najít skla s různými parametry Ug od standardní 1,0 po 0,5 W/m2K.

Sx

Unikátní symbol v nabídce EUROCOLOR, který určuje tvar okenního křídla s jakým je dostupný daný model okna. Zkratka Sx znamená, že okno má rovný tvar křídla.

Rx

Unikátní symbol v nabídce EUROCOLOR, který určuje tvar okenního křídla s jakým je dostupný daný model okna. Zkrátka Rx znamená, že okno má zaoblený tvar křídla.

Cx

Unikátní symbol v nabídce EUROCOLOR, který určuje tvar okenního křídla s jakým je dostupný daný model okna. Zkratka Cx znamená, že okno má prohloubený tvar křídla.

SRx

Unikátní symbol v nabídce EUROCOLOR, který určuje tvar okenního křídla s jakým je dostupný daný model okna. Zkratka SRx znamená, že okno má zakulacený tvar křídla.

Šířka 70 mm

Charakteristická vlastnost pro okenní a dveřní profily, která určuje šířku těch profilů. Na šířce profilu často záleží jiné parametry, které může dosáhnout okno mj. energetická úspora, stabilita konstrukce, izolační skla, které lze použít, a které mají vliv na komfort užívání oken. Okna o šířce 70 mm jsou jedním z nejčastěji nabízených na trhu.

Šířka 82 mm

Charakteristická vlastnost pro okenní a dveřní profily, která určuje šířku těch profilů. Na šířce profilu často záleží jiné parametry, které může dosáhnout okno mj. energetická úspora, stabilita konstrukce, izolační skla, které lze použít, a které mají vliv na komfort užívání oken. Okna o šířce 82 mm se vyznačují zvýšenými tepelně izolačními parametry, které zlepšují energetickou úspornost a zvukotěsnost.

Šířka 73 mm

Charakteristická vlastnost pro okenní a dveřní profily, která určuje šířku těch profilů. Na šířce profilu často záleží jiné parametry, které může dosáhnout okno mj. energetická úspora, stabilita konstrukce, izolační skla, které lze použít, a které mají vliv na komfort užívání oken. Šířka 73 mm je charakteristická pro systém Efektiv dostupný v nabídce EUROCOLOR.

Šířka 86 mm

Charakteristická vlastnost pro okenní a dveřní profily, která určuje šířku těch profilů. Na šířce profilu často záleží jiné parametry, které může dosáhnout okno mj. energetická úspora, stabilita konstrukce, izolační skla, které lze použít, a které mají vliv na komfort užívání oken. Okna o šířce 86 mm se vyznačují zvýšenými tepelně izolačními parametry, které zlepšují energetickou úspornost a zvukotěsnost.

Hot-melt

Materiál využíváný při výrobě okenních izolačních skel, který má za účel zaručení co nejlepší těsnosti okenního izolačního skla a znemožňuje ztrátu plynů obsažených v izolačních sklech (nejčastěji je to argon).

Podmínky dle záruční knížky

Podrobné podmínky a záruční doba na daný výrobek stanoví Záruční knížka EUROCOLOR, která se připojuje k nakoupeným oknům, dveřím a roletám. Obsažené jsou v ní také informace o montáži, seřízení a údržbě výrobků dustupných v naší nabídce.

Roto NT

Nejpopulárnější na světě systém okenního kování. Všechny součásti kování jsou kompatibilní a mohou být spojovány v různých kombinacích. Už ve standardní výbavě zajišťuje vysokou úroveň ochrany proti vypáčení. Díky snadné montáže dodatečních prvků systém umožňuje individuální přizpůsobení oken k potřebám uživatelů a zvyšuje komfort užívání.

Rám

Je to součást okna, ke které je upevňené okenní nebo dveřní křídlo a je trvale zakotvena v otvoru. Okenní rám může mít různé konstrukce a tvar podle modelu.

Křídlo

Pohyblivá součást okna, která podle účelu může být otevíravá, sklopná nebo posuvná. Křídla podle vybraného modelu líší se tvarem a konstrukcí.

Ocelová zesílení

V konstrukci oken PVC jsou ocelové profily, který zajišťují, aby okno se nedeformovalo pod vlivem zvýšené teploty způsobené slunečním zářením, což zaručuje jejich řádné fungování a tím otevírání, zavírání a správnou těsnost.

Výplň

Tento termín se nejčastěji používá vzhledem k vchodovým dveřím. U vchodových dveří kromě možnosti použití různých druhů zasklení obvykle se využívá dveřní výplně, které zajišťují dveřím neopakovatelný vzhled a vyhovují individuálním potřebám uživatele. Na trhu existují stovky výplní od klasických po moderní a v mnoha různých barvách. Dveřní výplně kromě toho, že plní stylovou funkci zajišťují také náležitou energetickou úsporu a bezpečnost.

Dvojsklo

Určení druhu izolačního skla využívaného u oken o následující stavbě: sklo – distanční rámeček – sklo. Obvykle dvojsklo má šířku 24 mm a součinitel prostupu tepla Ug=1,0 W/m2K, však dostupné jsou i jiné modely skel, které plní různé funkce: zvukotěsné, bezpečnostní, protisluneční, vrstvené.

Madlo

Doplněk využívaný u vchodových dveří splňující estetickou a stylovou úlohu, montovaný na dveřích slouží k otevírání a zavírání. Madla jsou dostupné v různých barevných provedeních a tvarech, díky tomu každý má možnost přizpůsobit vzhled dveří svým individuálním potřebám.

Práh AL

Hliníkový práh montovaný u dveří zajišťuje svobodu a komfort přechodu a také je efektním začištěním dveří. Chrání také před ztrátou tepla, vylučující jev tepelného mostů. Prahy nejčastěji jsou dostupné ve dvou verzích: nízký o výšce 2,5 cm a vysoký – 5,5 cm.

Pohony

Jsou to montované u rolet elektronické součásti, které umožňují automatické ovládání rolet, zvadání a stahování i velmi těžkých rolet v určitou hodinu nebo za nepřítomnosti doma zajišťující komfort užívání rolety. Pohony mohou být vybaveny různými druhy přepínačů od tradičních umístěných na stěně do těch s individuálním časovým programátorem a těch s dálkovým ovládáním.

Ovladač

Díky použití u rolet správného druhu pohonu lze využít ovladače umožňující kontrolu každé rolety ve Vaší domácnosti, aniž byste museli vstát z křesla. Díky rádiovému signalu přenášenému na bezpečném kmitočtu 868 MHz můžeme ovládat roletu nebo celou skupinu rolet i když nejsme v určené místnosti.

TÜV NORD CERT

Certifikační orgán, který provádí a dohlíží auditorské postupy týkající se uplatňování Systému řízení kvality ISO 9001:2008, což znamená, že daná společnost používá integrovaný systém managementu, zaroveň u výrobních procesu a v systému řízení firmou, zajišťující vysoký standard nabízených výrobků a služeb.

CE

Tato značka zobrazená na výrobcích (oknech, dveřích, roletách) je prohlášení výrobce, že označený výrobek splňuje požadavky směrnic EU týkajících se bezpečnosti používání, zdraví a ochrany životního prostředí, což umožňuje prodávat výrobek ve všech zemích Evropské unie.

Systém EUROCOLOR Quality

Autorský systém zpracovaný firmou EUROCLOR mající za účel výrobu a nabízení zákazníkům výrobků nejvyšší kvality a splňující směrnice Evropské unie ohledně certifikace CE, díky vnitřnímu systému řízení výroby prováděné v každé fázi technologického procesu.

Tvar

U okenních a dveřních výrobků tento pojem se nejčastěji týká tvaru okenního nebo dveřního křídla, což zajišťuje různorodý vzhled výrobku. Na trhu jsou dostupná v rovném, zaobleném, prohloubeném nebo zakulaceném tvaru.

PVC

PCV je materiál široce známý jako polyvinylchlorid, ze kterého se vyrábějí okna, dveře a rolety. Okenní výrobky vyrobeny z PVC jsou odolné vůči povětrnostním podmínkám a jevy jako hnití nebo rez se nevyskytují, navíc pod vlivem ohně se zapaluje, ale sám nehoří a hasne po odstranění zdroje ohně. Hladký povrch působí, že PVC je velmi snadné na údržbu a mytí.

Největší centrum střech v regionu

články

Firma Okna Střechy Šupík v roce 2012 otevřela v Kravařích největší showroom střechy v regionu Opava. Na ploše 100m2 si můžete prohlédnout a osahat všechny typy krytin a okapů. Máme vystavené krytiny a okapy různých značek.

Celý článek

Podívejte se do našich dílen

články

Používané nářadí a materiály se snažíme volit co možná nejkvalitněji, nejen aby měli pokrývači a klempíři jednodušší práci, ale také, aby jejich výsledná práce byla do detailu kvalitně odvedena.

Celý článek